วิริยะประกันภัย คัดสรรเพื่อคุณ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยออนไลน์ ราคาโดนใจ สะดวก ปลอดภัย อุ่นใจ ทันที จากวิริยะประกันภัยที่เราเลือกสรรให้แก่คุณ

วิริยะประกันภัยให้คุณได้มากกว่า

ทุกที่ทั่วไทย วิริยะประกันภัยอยู่ใกล้คุณ ด้วยจำนวนสาขาและศูนย์บริการกว่า 150 แห่ง ครอบคลุม 72 จังหวัดทั่วประเทศ เราพร้อมดูแลคุณ
ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย เร็วดี มีมาตรฐานกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ รับประกันคุณภาพงานซ่อม 1 ปี (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)
วิริยะประกันภัยมีโรงพยาบาลคู่สัญญามากกว่า 500 แห่ง พร้อมดูแลทั้งด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ ทำให้ลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
วิริยะประกันภัยมีพนักงานเคลมกระจายอยู่ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการภายใน 25 นาที (เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับระยะทาง)
พนักงานเคลมมืออาชีพของวิริยะประกันภัยกว่า 1,300 คน การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ Best surveyor award จากคปภ. ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ทุกที่ทั่วไทย วิริยะประกันภัยอยู่ใกล้คุณ ด้วยจำนวนสาขาและศูนย์บริการกว่า 150 แห่ง ครอบคลุม 72 จังหวัดทั่วประเทศ เราพร้อมดูแลคุณ
ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย เร็วดี มีมาตรฐานกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ รับประกันคุณภาพงานซ่อม 1 ปี (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)
วิริยะประกันภัยมีโรงพยาบาลคู่สัญญามากกว่า 500 แห่ง พร้อมดูแลทั้งด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ ทำให้ลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
วิริยะประกันภัยมีพนักงานเคลมกระจายอยู่ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการภายใน 25 นาที (เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับระยะทาง)
พนักงานเคลมมืออาชีพของวิริยะประกันภัยกว่า 1,300 คน การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ Best surveyor award จากคปภ. ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

วิริยะประกันภัย ชวนรู้